19. Dokončení přípravy prezentací

  1. Dokončení přípravy prezentací dle zadání v aplikacích PowerPoint a Prezi včetně transkripce vlastního vystoupení